Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łukowicy

O projekcie

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

W ZAKRESIE 10 OSI PRIORYTETOWEJ 2014-2020

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 036 036,80 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 871 510,68 zł

 

 

Projekt “Otwórzmy świat dzieciom” realizowany przez Firmę Anna Trystuła  w partnerstwie z Firmą Doradczo-Szkoleniową Michał Krempa w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym projektu jest;

– zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci z woj. Małopolskiego, Gminy Łukowica i Limanowa pow. Limanowskiego poprzez otwarcie przedszkola z oddziałami integracyjnymi na terenie Gminy Łukowica dla 50 dzieci, w tym 26 dziewczynek i 24 chłopców, dostosowanego dla dzieci z niepełnosprawnościami w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej, specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci oraz otwarcie się na potrzeby Rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2018 r. do 31.07.2020 r.

 

PLANOWANE EFEKTY:

– 50 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

– współpraca z Rodzicami w zakresie ich kompetencji wychowawczych.

Dzięki projektowi zwiększy się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach powiatu limanowskiego w dostępie do edukacji przedszkolnej, w tym do kształcenia specjalnego.


Szanowny użytkowniku! W ramach witryny stosujemy pliki cookie, aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie. Pliki cookie z naszej witryny internetowej nie gromadzą żadnych Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycie.