Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łukowicy

Rekrutacja

GRUPA DOCELOWA PRZEDSZKOLA:

50 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat  w tym 2 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 2,5-9 lat.

 

 

PROCES REKRUTACYJNY:

Rodzice składają kartę zgłoszenia i oświadczenie o zamieszkaniu, orzeczenia i opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Warunkiem wstępnym przyjęcia do projektu jest wiek dziecka i miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego w Gminie Limanowa i Łukowica.

 

 

O przyjęciu dziecka będzie decydować liczba uzyskanych punktów według następujących kryteriów:

– Dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania lub  kształcenia specjalnego – 4 pkt

– Rodzic niepełnosprawny na podstawie oświadczenia – 3 pkt

– Dziecko rodzica samotnie wychowującego – na podstawie oświadczenia – 2 pkt

– Dzieci rodziców pracujących bądź zamierzających podjąć pracę – na podstawie oświadczenia – 1 pkt

– Przy równej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby nieprzyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście według zgłoszeń oraz  przyjętych  kryteriów rekrutacji. Osoby składające formularz zgłoszeniowy po  zakończeniu procesu rekrutacji będą dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów.

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu – DZIAŁ KONTAKT


Szanowny użytkowniku! W ramach witryny stosujemy pliki cookie, aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie. Pliki cookie z naszej witryny internetowej nie gromadzą żadnych Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycie.