Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łukowicy

Polityka bezpieczeństwa

Polityka prywatności

 

Adres naszej strony internetowej to: https:// przedszkolelukowica.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, jest Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jana Pawła II, Łukowica 612, 34-606 Łukowica reprezentowanym przez Dyrektora, Panią Annę Trystuła, tel. 504 405 878 e-mail: anna44@nteria.pl zwane dalej Przedszkole.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy o e-maila na podane dane kontaktowe: adres e-mail: anna44@interia.pl, adres pocztowy: Niepubliczne Przedszkole im. Św. Jana Pawła II, Łukowica 612, 34-606 Łukowica.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zapisem do przedszkola, udziałem w warsztatach lub wydarzeniach.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane, których używamy są niezbędne do wykonania czynności administracyjnych w związku z udziałem Państwa podopiecznych lub Państwa w organizowanych przez Nas zajęciach przedszkolnych.

 • zapewnienia obsługi i pomocy w rozwiązywania problemów,
 • zapewnienia kontaktu w celu potwierdzania terminów i ich przypominania,
 • obsługi skarg na Przedszkole w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację,
 • obsługi Państwa próśb, które do Nas kierujecie (np. przez formularz kontaktowy, mailowo lub telefonicznie) oraz kontaktowania się z Państwem w tych celach.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedszkola, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych Nam za pośrednictwem narzędzi elektronicznych, telefonicznie oraz osobiście;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych;

Czy muszą Państwo podać Nam swoje dane osobowe?

Przedszkole do właściwego prowadzenia działalności wymaga w szczególności podania przez Państwa takich danych jak:

 • adresu e-mail oraz nr telefonu, adres zamieszkania, imię, nazwisko, wiek (data urodzenia), Pesel;

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z Naszych usług, na które decydują się Państwo dobrowolnie.

Jakie mają Państwa prawa wobec Przedszkola w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych

Prawa można wykorzystać, gdy:

 • sprostowania danych: gdy Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie;
 • żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • ograniczenie przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane nie będą Nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń;

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Przedszkole może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przedszkole przechowuje Państwa dane osobowe w związku z wykonaniem dla Państwa usług dydaktyczno-wychowawczych oraz wydarzeń przez Nas organizowanych. Dane przechowywane są do momentu w którym nie wyrażą Państwo woli ich usunięcia, korzystając z prawa do bycia zapomnianym, lub maksymalnie 10 lat od daty ich uzyskania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Przedszkole zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych;

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Zmiana lub usunięcie danych

Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgód, wykreślenia z listy mailingowej czy użycia któregokolwiek z praw jakie Państwu przysługują, prosimy o kontakt na adres: anna44@interia.pl

Formularze i kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Usuwanie plików “cookies”. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach ustawień plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

 

Realizacja projektu  pn. „Otwórzmy  świat  dzieciom”

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn. „Otwórzmy  świat  dzieciom” nr RPMP.10.01.02-12-0118/17-00 informujemy, że:

1. administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  zbioru  danych „Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  2014-2020”  jest  Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

2. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach  zbioru  danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,

3. przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014-2020 na podstawie:

1)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiające  wspólne  przepisy  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  i  Rybackiego  oraz  ustanawiające  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

2)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr1081/2006;

3)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

4)rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające  szczegółowe  przepisy  wykonawcze  do  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)nr  1303/2013  w  odniesieniu  do  wzorów  służących  do przekazywania  Komisji  określonych  informacji  oraz  szczegółowe  przepisy  dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

4. dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji  projektu „Otwórzmy świat dzieciom” w  szczególności  potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i  sprawozdawczości  oraz  działań  informacyjno-promocyjnych  w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM);

5. dane  osobowe  zostały  powierzone  do  przetwarzania  Instytucji  Pośredniczącej –Małopolskiemu  Centrum  Przedsiębiorczości –wojewódzkiej  samorządowej  jednostce organizacyjnej Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358  Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt –Anna Trystuła, Łukowica 44, 34-606 Łukowica wraz z  Partnerem Firma  Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa oraz  podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać  przekazane  podmiotom  realizującym  badania  ewaluacyjne  na  zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM;

6. dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie  i  rozliczenia  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego  2014-2020  oraz  zakończenia  okresu  trwałości  dla  projektu  i  okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później;

7. podanie  danych  ma  charakter  dobrowolny,  aczkolwiek  jest  wymogiem  ustawowym  a konsekwencją  odmowy  ich  podania  jest  brak  możliwości  udzielenia  wsparcia  w  ramach projektu;

8. każdy posiada  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich:  sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO;

9. każdy posiadam  prawo  do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do  przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10. każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO

11. dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

12. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane

13. każdy może skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych,  wyznaczonym  przez  ADO wskazanym  w  ust.  1,  wysyłając  wiadomość  na  adres  poczty  elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM,  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Małopolskiego  ul.  Racławicka  56,  30-017 Kraków;

 


Szanowny użytkowniku! W ramach witryny stosujemy pliki cookie, aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie. Pliki cookie z naszej witryny internetowej nie gromadzą żadnych Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycie.