Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. św. Jana Pawła II w Łukowicy

Metody pracy

Tak jak rodzicom, tak i nam zależy na tym,

by dzieci odnosiły w przyszłości sukcesy zawodowe

i miały satysfakcjonujące życie prywatne,

dlatego w Naszym Przedszkolu im. św. Jana Pawła II

uczymy i  rozwijamy przez zabawę –

ta forma aktywności jest dzieciom najbliższa i pozwala

na osiągnięcie najlepszych efektów.

Dążymy do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka pod względem poznawczym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym.

U podstaw naszej wspólnej pracy leży przekonanie, że:

Każde dziecko jest niepowtarzalne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Każde ma inne potrzeby, inny temperament, inny zasób umiejętności i zdolności.

Duże znaczenie ma więc dla nas indywidualne podejście nauczyciela do każdego przedszkolaka.

Staramy się  dostosowywać wybierane przez nas metody i sposoby oddziaływania pedagogicznego do potrzeb i zasobów rozwojowych każdego wychowanka – tak, by każde dziecko pracowało na miarę swoich umiejętności, miało szansę osiągnąć sukces i wykorzystać maksimum swoich możliwości.

 

W świecie liter i języka 

W naszym przedszkolu wykorzystujemy w pracy z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych metodę symultaniczno-sekwencyjną.

 

Jest to metoda nauki czytania opracowana przez prof. dr hab. Jagodę Cieszyńską – psychologa i logopedę, wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 

Stosowanie tej metody przynosi ogromne efekty, nie tylko w sferze czytania, ale również koncentracji uwagi, rozwoju funkcji poznawczych, na których opiera się rozwój dziecka.

Ponadto metoda ta pozwala na wyrównywanie szans rozwojowych u każdego dziecka nawet niemówiącego.

 

 

 

 

 

 

W świecie cyfr i logiki 

Stawiamy na sprawdzoną metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” której celem jest wspomaganie rozwoju
umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć
matematycznych.

 

 

Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych.
W edukacji matematycznej ważne jest aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie.

 

Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność.
W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, to znaczy słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki.

Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne.

 

W świecie muzyki 

 

Wykorzystujemy metodę Pedagogiki Zabawy,
która polega na wykorzystaniu w procesie
dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów,
zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych
w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

 

Ponad to stawiamy na metodę Carla Orffa, która polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie. Tworzenie, odtwarzanie i słuchanie stanowią integralną całość a rozumiana w ten sposób aktywność muzyczna jest instrumentem twórczego rozwoju. Nie ma w systemie miejsca dla bierności, bo naprawdę zrozumieć i odczuć sens jego idei, można jedynie wówczas, gdy się samemu aktywnie uczestniczy we wspólnym działaniu.

 

W świecie ludzi i emocji

 

Świadomość ciała oraz przestrzeni własnej i cudzej rozwijamy korzystając
z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi – tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie.
Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci.


Szanowny użytkowniku! W ramach witryny stosujemy pliki cookie, aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie. Pliki cookie z naszej witryny internetowej nie gromadzą żadnych Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich użycie.